Beroepsbevolking (Q3 2017)

In het derde kwartaal van 2017 is de Nederlandse beroepsbevolking 8.638.000 mensen groot. Dit is 81.000 meer dan een jaar eerder. Deze stijging ligt vooral aan de aantrekkende economie en werkgevers die weer vertrouwen krijgen om nieuw personeel aan te nemen. Wat verder opvalt is dat het werkloosheidspercentage in alle leeftijdsgroepen afgenomen is. Alleen in de leeftijdscategorie 35-45 jaar is het absolute aantal werkzame beroepsbevolking afgenomen (o.a. door vergrijzing). Toch is ook in deze leeftijdsgroep het werkloosheidspercentage gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Abonneren

Bent u nog geen abonnee, maar wilt u wel alle artikelen uit de nieuwsbrief lezen? Kies dan voor een BouwKennis Updateabonnement.

BouwKennis Basis

Met een BouwKennis Updateabonnement kunt u alle artikelen uit de nieuwsbrief volledig lezen.

Wilt u echter de gehele BouwKennis Database kunnen lezen? Sluit dan een BouwKennis Basis af.