Werkloosheid juli 2019

Het CPB gaat er in haar augustus-raming vanuit dat het werkloosheidspercentage in 2019 daalt naar een stand van 3,4% van de beroepsbevolking om in 2020 weer iets te stijgen en uit te komen op een stand van 3,6. Nadat het er aan het einde van 2018 op leek dat de werkloosheid niet meer verder zou dalen, daalt de werkloosheid aan het begin van 2019 toch nog iets verder. Het aantal werklozen (seizoensgecorrigeerd) blijft in juli 2019 gelijk met 313.000 werklozen. Daarmee blijft ook het werkloosheidspercentage ongewijzigd, wat nog altijd een bijzonder lage werkloosheid van 3,4% oplevert. De niet-seizoengecorrigeerde werkloosheid daalt wel weer 0,1%-punt en komt in juli uit op 3,1%.

Abonneren

Bent u nog geen abonnee, maar wilt u wel alle artikelen uit de nieuwsbrief lezen? Kies dan voor een BouwKennis Updateabonnement.

BouwKennis Basis

Met een BouwKennis Updateabonnement kunt u alle artikelen uit de nieuwsbrief volledig lezen.

Wilt u echter de gehele BouwKennis Database kunnen lezen? Sluit dan een BouwKennis Basis af.