Werkloosheid november 2018

In november daalt de werkloosheid (seizoensgecorrigeerd) naar een voorlopig laagste stand van 3,5%. Het aantal werklozen (seizoengecorrigeerd) nam in augustus 2018 nog met 7.000 toe, wat een werkloosheidspercentage van 3,9% betekende. Sindsdien is het aantal werklozen met 27.000 mensen afgenomen. Het aantal werklozen komt in november uit op 326.000. Het CPB gaat in haar ramingen uit van 3,8% werkloosheid in 2018 en 3,4% in 2019. Bij de ramingen van het CPB wordt er geen seizoenscorrectie uitgevoerd.

Abonneren

Bent u nog geen abonnee, maar wilt u wel alle artikelen uit de nieuwsbrief lezen? Kies dan voor een BouwKennis Updateabonnement.

BouwKennis Basis

Met een BouwKennis Updateabonnement kunt u alle artikelen uit de nieuwsbrief volledig lezen.

Wilt u echter de gehele BouwKennis Database kunnen lezen? Sluit dan een BouwKennis Basis af.