Werkloosheid oktober 2018

In september daalt de werkloosheid (seizoensgecorrigeerd) naar een voorlopig laagste stand van 3,7%. Het aantal werklozen (seizoengecorrigeerd) nam in augustus 2018 met 7.000 toe, wat een werkloosheidspercentage van 3,9% betekende. In september daalde de omvang van de werkloze beroepsbevolking met 10.000 en kwam daarmee uit op 343.000. Hiermee blijft slechts 3,8% van de beroepsbevolking nog werkloos. Het CPB gaat in haar ramingen uit van 3,8% werkloosheid in 2018 en 3,4% in 2019. Bij de ramingen van het CPB wordt geen seizoenscorrectie uitgevoerd.

Abonneren

Bent u nog geen abonnee, maar wilt u wel alle artikelen uit de nieuwsbrief lezen? Kies dan voor een BouwKennis Updateabonnement.

BouwKennis Basis

Met een BouwKennis Updateabonnement kunt u alle artikelen uit de nieuwsbrief volledig lezen.

Wilt u echter de gehele BouwKennis Database kunnen lezen? Sluit dan een BouwKennis Basis af.