Aanbod en opname kantorenmarkt juli 2018

Het aanbod van kantoorruimte is gedaald naar 6.240.000m2 medio 2018. Dat is een daling van 3,3% ten opzichte van het jaar 2017 volgens cijfers van DTZ Zadelhoff. Die daling heeft vooral te maken met het transformeren van kantoren naar een andere bestemming, omdat ook de totale voorraad afneemt met 2,3%. De opname daalt tevens mee. Medio 2018 is de opname van kantoren 3,3% (558.000m2 totaal) lager ten opzichte van medio 2017. Als gevolg van de aantrekkende economie en minder voorraad/aanbod stijgen de huurprijzen daarentegen wel. Deze zijn met 1,9% gestegen ten opzichte van 2017 en komen gemiddeld uit op € 137 per m2/jaar. De leegstand is inmiddels gedaald naar 11,6% van de voorraad. Dat is 0,1%-punt lager dan begin 2018. Dat kan verklaard worden door het afnemen van de voorraad en het licht stijgen van de opname vergeleken met de bouw van nieuwe kantoren. Eind 2016 lag het leegstandpercentage nog 17 procent hoger.

Abonneren

Bent u nog geen abonnee, maar wilt u wel alle artikelen uit de nieuwsbrief lezen? Kies dan voor een BouwKennis Updateabonnement.

BouwKennis Basis

Met een BouwKennis Updateabonnement kunt u alle artikelen uit de nieuwsbrief volledig lezen.

Wilt u echter de gehele BouwKennis Database kunnen lezen? Sluit dan een BouwKennis Basis af.