Vergunningverlening woningbouw mei 2018

Het aantal woningen waarvoor vergunningen zijn verleend komt in mei 2018 uit op 4.246 Dat is een stijging van 238 vergunningen ten opzichte van april 2018. Echter is er een daling ten opzichte van mei 2017 toen het aantal verleende vergunningen nog op 5.163 uit kwam, hetgeen neerkomt op een daling van maar liefst 17,7%. De vergunningverlening kan van maand tot maand nogal fluctueren. Het is daarom interessanter om naar het voortschrijdend 12-maandstotaal te kijken. Zo wordt inzichtelijk wat de trendmatige ontwikkelingen zijn. In mei 2018 daalde het jaartotaal van de vergunningverlening voor de derde maand op rij. Werden er in november 2017 en februari nog meer dan 70.000 vergunningen op jaarbasis verleend, in mei 2018 is het jaartotaal van de vergunningverlening met grofweg 3.000 vergunningen gedaald en komt uit opeen voortschrijdend jaartotaal van 69.179. Dat is bij lange na niet genoeg om de grote vraag naar nieuwbouwwoningen te voldoen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS na bewerking door BouwKennis.

Abonneren

Bent u nog geen abonnee, maar wilt u wel volledige toegang tot de database? Kies dan voor een BouwKennis Basis abonnement.

Proefabonnement

Wilt u dit artikel lezen, maar heeft u geen abonnement? Ervaar gratis het gemak van de BouwKennis Database en sluit een proefabonnement af. Hiermee krijgt u kosteloos volledige toegang tot twee artikelen uit de Database.