Rol van prijzen

De bouwsector is van oudsher sterk gedreven door de laagste prijs. In een traditioneel bouwproject zijn ontwerp en uitvoering gescheiden en wordt de uitvoerende bouwer geselecteerd via een aanbesteding op basis van een technisch gedetailleerd bestek. De bouwpraktijk ziet er vandaag de dag echter heel anders uit. Vroeger was de aannemer een leverancier van capaciteit in de vorm van arbeidskrachten en materieel. Hij mocht een vooraf bedacht ontwerp, uitgewerkt in een gedetailleerd bestek vol technische eisen, zo exact mogelijk uitvoeren. Tegenwoordig wordt de expertise van de uitvoerende bouwpartijen onderkend. Het blind uitvoeren van een bestek is niet meer (altijd) van deze tijd, ook al is het aanbestedingsmechanisme nog steeds de dominante manier om een aannemer te selecteren. De rol van de laagste prijs is heden ten dage echter niet meer alleen bepalend voor de gunning. Ook kwaliteitsaspecten en sociale en maatschappelijk verantwoorde aspecten spelen een rol bij de selectie van een bouwer. Deze paragraaf behandelt enkele belangrijke aspecten rondom de rol van de prijs in de bouwkolom.     

Abonneren

Bent u nog geen abonnee, maar wilt u wel volledige toegang tot de database? Kies dan voor een BouwKennis Basis abonnement.

Proefabonnement

Wilt u dit artikel lezen, maar heeft u geen abonnement? Ervaar gratis het gemak van de BouwKennis Database en sluit een proefabonnement af. Hiermee krijgt u kosteloos volledige toegang tot twee artikelen uit de Database.