Privacy


Inleiding
BouwKennis BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BouwKennis BV, Max Euwelaan 51, 3062 MA, Rotterdam.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt BouwKennis BV gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, een congres bezoekt of gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internetaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met BouwKennis BV. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesse.
BouwKennis BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van BouwKennis BV op de hoogte te houden. Naast is het mogelijk dat BouwKennis uw gegevens gebruikt om u van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van BouwKennis BV. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Afmelden
BouwKennis BV houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij gegevensregistratie@bouwkennis.nl, via de uw gegevenspagina op www.bouwkennis.nl of schriftelijk bij BouwKennis bv, t.a.v. gegevensregistratie, Max Euwelaan 51, 3062 MA Rotterdam.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die BouwKennis BV over u heeft via www.bouwkennis.nl: mijn gegevens. Wanneer de gegevens die BouwKennis over u heeft verzameld onjuist zijn dan kunt u die aanpassen via het scherm mijn gegevens. Of u stuurt een e-mail naar gegevensregistratie@bouwkennis.nl met daarin de onjuiste, te corrigeren gegevens. Per post kan ook, u stuurt dan uw correcties naar BouwKennis BV, Max Euwelaan 51, t.a.v. afd. gegevensregistratie, 3062 MA Rotterdam. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop BouwKennis BV met uw gegevens omgaat. U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op 010-2066996.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van BouwKennis BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan BouwKennis BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt BouwKennis BV ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gebruik van Cookies door BouwKennis BV
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
BouwKennis BV gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Wijzigingen
BouwKennis BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van BouwKennis BV.