Onze visie op woningnieuwbouw van 2017 tot en met 2020 (raming juni)

In de eerste maanden van 2018 is duidelijk geworden dat de woningmarkt voor bestaande koopwoningen over het hoogtepunt is. De verdere daling van het woningaanbod zorgt er momenteel voor dat er simpelweg niet meer woningen verkocht kunnen worden. Zo daalde het aantal woningen dat op jaarbasis van eigenaar wisselde naar grofweg 236.000 in mei 2018, terwijl dit er eind 2017 nog bijna 242.000 waren. Toch is de vraag naar woningen onverminderd groot, al brokkelt het vertrouwen in de woningmarkt wel verder af. In navolging op de markt voor bestaande koopwoningen, blijft ook de vraag naar nieuwbouwwoningen onverminderd groot. Hoewel het aanbod van nieuwbouwwoningen nog steeds erg laag is, is hier inmiddels de bodem bereikt en groeide het aanbod aan het einde van 2017 weer. De verder toegenomen capaciteitsproblemen bij uitvoerende partijen in de bouw en de toelevering vormen momenteel de grootste bottleneck voor een stevigere groei dan nu het geval is.

Met 62.982 opgeleverde nieuwbouwwoningen kwam de woningbouwproductie in 2017 bijna 15% hoger uit dan in 2016. In 2017 is de vergunningverlening in rap tempo gestegen en zijn er net geen 70.000 vergunningen verleend. Hoewel de vergunningverlening op jaarbasis aan het begin van 2018 licht gedaald is, zijn er nog veel nieuwbouwwoningen in aanbouw. Doordat de pijplijn goed gevuld is, gaat BouwKennis er voor 2018 en 2019 dan ook vanuit dat de woningbouwproductie verder door zal groeien en uit zal komen op respectievelijk 67.500 en 70.000 opgeleverde nieuwbouwwoningen. Dit is hetzelfde als waar in de maartraming vanuit gegaan werd. Naar verwachting zullen er in 2020 ongeveer 75.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd gaan worden, als gevolg van de toenemende bouwproductie door corporaties. Deze aantallen kunnen alleen gehaald worden als de vergunningverlening verder doorstijgt, hetgeen zeker in de lijn der verwachting ligt.

Abonneren

Bent u nog geen abonnee, maar wilt u wel volledige toegang tot de database? Kies dan voor een BouwKennis Basis abonnement.

Proefabonnement

Wilt u dit artikel lezen, maar heeft u geen abonnement? Ervaar gratis het gemak van de BouwKennis Database en sluit een proefabonnement af. Hiermee krijgt u kosteloos volledige toegang tot twee artikelen uit de Database.